Aktualne informacije

2019-05-08
SPREMEMBE PRI IZPLAČILU REGRESA V LETU 2019
2019-01-03
POROČANJE PO UREDBI O ODPADKIH, MINIMALNA PLAČA IN MINIMALNA OSNOVA ZA PRISPEVKE....
2018-12-15
DAVČNA OBRAVNAVA DARIL, IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI, POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI
2018-12-15
SPREMEMBE DDV, SPREMEMBE SRS,POTRDILA A1,
2018-06-18
REGRES, PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU, ODPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI,OBVEZNI POBOT
2018-05-18
POVRAČILA STROŠKOV SLUŽBENE POTI, VZPODBUDA ZA ZAPOSLITEV STAREJŠIH, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV....
2018-01-21
OBVEZNA PRAKSA UČENCEV IN ŠTUDENTOV, OBVEZNI POBOT V JANUARJU, POMEMBNI DATUMI
2018-01-08
SPREMEMBE IN NOVOSTI V LETU 2018
2017-12-03
DAVČNA OBRAVNAVA DARIL, OBDAVČITEV IZPLAČILA BOŽIČNICE
2017-11-17
BONITETA PO ZDOH, GRADBENI ZAKON, OBVEZNI POBOT
2017-10-24
POJASNILO FURS-DDV,SPREMEMBA ZA ISKALCE ZAPOSLITVE,PORAČUN MALICE,EVIDENCA DELOVNEGA ČASA
2017-09-22
HRAMBA DOKUMENTOV V PODJETJU
2017-08-24
OBVEZNI POBOT V AVGUSTU, POROČANJE NA REK OBRAZCIH ZA POKOJNINSKO OSNOVO
2017-06-10
OBVEZNI POBOT, E-VROČANJE, BONITETE, IZPLAČILO DOBIČKA ZAPOSLENIM, SLUŽBENA POT ALI DELO V TUJINI
2017-03-18
NAKUPI ZA NEPOSLOVNE NAMENE, OBVEZNI POBOT
2017-02-20
ODMERA LETNEGA DOPUSTA 2017, OBVEZNI POBOT
2017-01-09
NEPREMIČNINE IN DDV, POSLOVANJE POVEZANIH OSEB, NAPOVED DOHODKOV IZ KAPITALA, E-POBOT
2016-12-16
IZPLAČILO BOŽIČNICE, NAPOVED DOHODKA OD NAJEMNIN, ROKI PLAČIL DAVČNIH OBVEZNOSTI, SLUŽBENA POT, DAVČ
2016-11-19
OBDAVČITEV TRINAJSTIH PLAČ PO NOVEM, DAVEK PRAVNIH OSEB, NOVOSTI ZDavP, OBVEZNI POBOT
2016-10-15
MALA DAVČNA REFORMA, VROČANJE DOKUMENTOV FURS, OBVEZNI POBOT
2016-09-17
SUBVENCIJA ZA ZAPOSLITEV, OBDAVČLJIV PROMET ZA DDV, E-POBOT
2016-06-18
VARSTVO POTROŠNIKOV, PLAČILA PROKURISTOM, SUBVENCIJA ZA ZAPOSLITEV, POTRJEVANJE RAČUNOV, POBOT
2016-05-19
OBVEZNI POBOT, REGRES ZA LETNI DOPUST, RAZPIS POSOJIL IN GARANCIJ ,..........
2016-04-16
STROŠKI DRUŽBENIKOV, ODMERA DOPUSTA, POVRAČILA V ZVEZI Z DELOM, OBVEZNI POBOT
2016-03-18
OBVEZNI POBOT V MARCU
2016-02-19
MINIMALNA OSNOVA ZA PRISPEVKE, E-VROČANJE,POROČANJE GURS,SPREMEMBA ZGD,E-POBOT
2016-01-16
OBVEZNI POBOT, SPREMEMBA DDV, TRR ZA SAM. PODJETNIKE
2015-12-10
NOVA PRILOGA III- davčne blagajne
2015-12-10
OBVEZNI POBOT, DAVČNE BLAGAJNE,VZPODBUDA ZA ZAPOSLITEV STAREJŠIH, MINIMALNA PLAČA
2015-11-20
DAVČNE BLAGAJNE-PRILOGA III
2015-11-20
POBOT, DAVČNE BLAGAJNE, UREJANJE OBVEZNIH ZAVAROVANJ, VROČANJE DOKUMENTOV FURS
2015-10-19
DAVČNE BLAGAJNE
2015-10-15
OBVEZNI POBOT, ODPISI TERJATEV IN OBVEZNOSTI
2015-09-18
PRAVILNIK o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk in v času dojenja.
2015-09-18
OBVEZNI POBOT, NADURNO DELO
2015-09-03
NOVOSTI ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
2015-08-21
DAVČNE BLAGAJNE, IZVRŠBE PO NOVEM, OBVEZNI POBOT V AVGUSTU
2015-07-17
OBVEZNI POBOT, UREJANJE SOCILANIH ZAVAROVANJ PO 1.1.2016
2015-06-12
PAVŠALNA OBDAVČITEV
2015-06-12
REGRES, SPREMEMBA KP ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO, OBVEZNA PRAKSA, E-POBOT
2015-05-15
E-POBOT, INŠPEKCIJSKI PREGLEDI
2015-04-19
OBVEZNI POBOT, PAVŠALNI PRISPEVEK ZA PIZ, FINANČNA VZPODBUDA ZA STAREJŠE DELAVCE, DAVČNE BLAGA
2015-03-20
OBVEZNI POBOT V MARCU
2015-02-23
MINIMALNE OSNOVE ZA PRISPEVKE, OBVEZNI POBOT V FEBRUARJU
2015-01-27
POTRJEVANJE VEZANE KNJIGE RAČUNOV
2015-01-12
E-POBOT, POPIS ZALOG, NAPOVED DOHODKOV OD NAJEMNIN, E-RAČUNI, NOVOSTI IN SPREMEMBE V 2015
2014-12-11
E-POBOT, DAVČNA OBRAVNAVA DARIL, E-RAČUNI
2014-12-11
KNJIGA SKLEPOV - D.O.O. Z ENIM LASTNIKOM
2014-11-22
NIŽJA STOPNJA DDV OD STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ
2014-11-16
E-POBOT, OBVESTILA O POBOTIH NA KONTIH DURS, NORMIRANCI V LETU 2015, KADROVSKE ŠTIPENDIJE
2014-10-20
E-POBOT, KRATKOTRAJNO DELO PO NOVEM, DAVČNE OLAJŠAVE 2014
2014-09-19
E-POBOT
2014-08-15
e-Pobot, Ustanovitev FURS, Veljavnost KP za obrt in podjetništvo, Novela Zakona o izvršbi in zavarov
2014-07-19
e-Pobot, Sprememba pri NORMIRANCIH, vročanje OPOMINOV DURS
2014-06-16
E-POBOT, INFORMATIVNI IZRAČUNI DOHODNINE ZA LETO 2013
2014-05-16
E-POBOT V MAJU, ZAKON O PREPREČ, DELA IN ZAPOSL. NA ČRNO
2014-04-18
E-POBOT, NOVOST NA PODROČJU TRGA DELA, NOVI ZAKON O ŠTIPENDIRANJU, EVIDENCA DEL. ČASA, ...
2014-03-19
OMEJITEV GOTOVINSKEGA POSLOVANJA
2014-03-17
E-POBOT V MARCU
2014-02-10
OBVEZNI POBOT, SPREMENJENI PRISPEVKI OD 01.02.2014
2014-01-20
E-POBOT, KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
2013-12-16
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-12-16
E-POBOT, SPREMEMBE ZAKONA O ZZ IN ZDOH, EKONOMSKO ODVISNA OSEBA
2013-11-18
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-11-18
E-POBOT, POROČANJE O DOHODKIH OD 01.01.2014, NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE OD 01.01.2014
2013-10-28
PRENEHANJE ČLANSTVA V OBRTNI ZBORNICI
2013-10-21
OBVEZNI POBOT V OKTOBRU, OSTALE NOVOSTI
2013-10-21
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-09-24
SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLAJŠIH, OBVEZNI POBOT
2013-09-24
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-09-23
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-08-16
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-08-16
E-POBOT V AVGUSTU
2013-07-22
OBVEZNI POBOT V JULIJU, TEKOČA OBVESTILA
2013-07-21
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-06-19
SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
2013-06-18
OBEZNI POBOT V JUNIJU, ZVIŠANJE STOPENJ DDV, VSTOP HRVAŠKE V EU, EVIDENT. GOTOVINSKIH PLAČIL
2013-06-16
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-06-05
NOVI STOPNJI DDV OD 1.JULIJA 2013
2013-06-04
UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU OD 1.7.2013
2013-05-16
PRIJAVA ZA POBOT
2013-05-16
OBVEZNI POBOT V MAJU
2013-05-07
NOVOSTI NA TRGU DELA IN PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ
2013-05-06
NOVI ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
2013-05-06
POPRAVEK DDV ZARADI NEPLAČILA
2013-04-19
OBVEZNI POBOT V APRILU
2013-04-18
PRIJAVA ZA E-POBOT
2013-03-15
PRIJAVA ZA POBOT
2013-03-15
OBVEZNI POBOT V MARCU
2013-02-27
NAPOVED DURS-U - ROK 28.FEBRUAR 2013
2013-02-27
SPREMEMBA OD 01.02.2013
2013-02-27
SPREMEMBA OD 01.02.2013
2013-02-07
OBVEZNI POBOT V FEBRUARJU, MINIMALNA PLAČA
2013-02-06
PRIJAVA ZA POBOT
2013-01-22
POJASNILO INŠPEKTORATA RS ZA DELO
2013-01-18
PRIJAVA ZA POBOT
2013-01-18
POBOT, OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
2013-01-08
SPREMEMBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
2012-12-26
SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE OD 1.1.2013, NAPOVED NAJEMNIN ZA LETO 2012
2012-12-11
OBVEZNI POBOT V DECEMBRU, SPREMEMBE ZAKONA O DDV PO 1.1.2013
2012-12-10
PRIJAVA ZA POBOT
2012-12-07
PAVŠALNA OBDAVČITEV V 2013, KRATKOTRAJNO DELO, ZAVAROVANJE DIJAKOV/ŠTUDENTOV ZA DELO PRI DELODAJALCU
2012-11-17
IZVRŠNICA, OLAJŠAVE ZA INVESTICIJE
2012-11-16
PRIJAVA ZA POBOT
2012-11-16
OBVEZNI POBOT V NOVEMBRU, DAVČNA OLAJŠAVA ZA DONACIJE
2012-10-12
OBVEZNI POBOT V OKTOBRU, E-KARTICE DURS, IZPLAČILO DOBIČKOV LASTNIKOM D.O.O.
2012-10-11
PRIJAVA ZA POBOT
2012-09-13
PRIJAVA ZA POBOT
2012-09-13
OBVEZNI POBOT V SEPTEMBRU
2012-08-16
POBOT V AVGUSTU, NOVA PRAVILA OBVEZNEGA POBOTA
2012-08-15
PRIJAVA ZA POBOT
2012-08-15
NOVI ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
2012-07-21
PREGLED DNEVNIC ZA TUJINO, DOHODNINSKA NAPOVED,SUBVENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE
2012-07-20
PREGLEDNICA DNEVNIC ZA TUJINO
2012-07-12
OBVEZNI POBOT V JULIJU
2012-07-11
Prijava za ePobot
2012-05-29
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) (velja od 31. maja 2012)
2012-05-20
OBVEZNI POBOT V JUNIJU, SPREMEMBA DDV V POVEZAVI Z OBVEZNIM POBOTOM
2012-05-14
POJASNILO DURS - ODBITEK DDV OD VEČNAMENSKIH VOZIL
2012-05-14
OBVEZNI POBOT V MAJU, SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI IN ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, DDV
2012-04-18
OBVEZNI POBOT V APRILU
2012-04-01
GOTOVINSKO POSLOVANJE, INVESTICIJSKE OLAJŠAVE, PREDPLAČILA POTROŠNIKOV
2012-03-15
ePobot Ajpes, Sprememba KP za obrt in podjetništvo
2012-03-12
POBOT, MINIMALNA PLAČA, DDV FIZIČNIH OSEB
2012-02-09
POBOT, OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE čLANE
2011-12-27
GOTOVINSKA PLAČILA OD 27.12.2011, ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČILO DAVČNE OBVEZNOS
2011-11-30
SEPA PLAČILA, IZPODBIJANJE PRAVNIH DEJANJ V PRIMERU STEČAJA DOLŽNIKA, POPIS SREDSTEV IN D
2011-11-15
SPREMEMBE NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST
2011-09-28
PLAČEVANJE OBVEZNIH DAJATEV OD 01.10.2011
2011-09-14
ZAVAROVANJE POSLOVODIJ DRUŽBENIKOV ENOOSEBNE DRUŽBE NOVOSTI OD 01
2011-07-10
PRIJAVA NEPLAČANIH RAČUNOV S STRANI UPNIKOV
2011-06-28
DODATNA SPLOŠNA OLAJŠAVA PRI OBRAČUNU PLAČE, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, SEPA PL
2011-04-28
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.list RS, Št. 18/2011, velja od 16.03.2011)
2010-11-26
Vesčtranski pobot, Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list Št. 18
2010-10-28
POPIS SREDSTEV IN DOLGOV, OLAJŠVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE,ZA
2010-09-25
Uporaba nižje davčne stopnje DDV pri dobavi, obnovi in popravilih stanovanj od 1.1.2011
2010-08-28
Obračun davka na dodano vrednost po 76. a členu ZDDV-1, Davčna obravnava daril